Kremacje

Kremacja jako forma pochówku jest coraz częściej spotykana w Polsce. To ogólne spostrzeżenie przekłada się na konkret, gdyż i Zakład Pogrzebowy OREA obsługuje coraz więcej klientów decydujących się na ten właśnie rodzaj pochówku. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów jesteśmy w stanie pomóc w organizacji pogrzebu z kremacją. Przygotowujemy zarówno ostatnie pożegnanie tuż przed spopieleniem ciała jak i rozwiązujemy wszystkie kwestie formalne, transportowe związane z kremacją, a także – przede wszystkim – czynimy wszystko, aby przeprowadzić rodzinę Zmarłego przez uroczystości pogrzebowe.

Na czym polega kremacja? To procedura spopielenia ciała zmarłego, którego prochy zostają następnie umieszczone w specjalnie przygotowanej urnie. Całość procesu trwa ok. 1-2 godzin i ma miejsce w specjalnym zakładzie, który wyposażony jest w piec kremacyjny. Miejsca te noszą nazwy krematoriów i muszą spełniać najwyższe normy ochrony środowiska oraz zdrowia ludzkiego. Orea gwarantuje Państwu, że krematoria z jakimi współpracujemy, takowe normy spełniają.

Uroczystości pogrzebowe z kremacją mogą być różne i nieznacznie różnić się, w zależności od zastosowanego ceremoniału. Niezmienne jest to, że w Polsce urny spoczywają w specjalnie przygotowanych do tego miejscach, to znaczy w grobach ziemnych, murowanych, w grobach i grobowcach rodzinnych lub w kolumbariach.

Zakład pogrzebowy Otmuchów gwarantuje niezbędną pomoc i wsparcie w organizacji tego typu uroczystości pogrzebowej. Pracownicy pomogą również w doborze urny oraz trumny do kremacji, przeprowadzą Państwa przez cały proces przygotowań i zadbają o wszystkie detale. Zależy nam na Państwa zaufaniu oraz na tym, aby te ostatnie najważniejsze chwile przebiegły w sposób możliwie najspokojniejszy oraz z należytą godnością.