Ekshumacja zwłok

Ekshumacja polega na wydobyciu ciała zmarłego lub szczątków z grobu po jego otwarcie. Operacja ta jest bardzo skomplikowana tak logistycznie, jak i formalnie. Jest to także proces trudny pod względem psychologicznym dla najbliższych osoby Zmarłej. By ekshumacja mogła się odbyć, musi zostać wydana zgoda inspektora sanitarnego zarządzającego na terenie, gdzie ma się odbyć ekshumacja oraz zarządcy cmentarzy, których dotyczy wydobycie ciała Zmarłego oraz jego ponowny pochówek.

Ekshumacja najczęściej odbywa się na wniosek rodziny zmarłego lub prokuratury bądź sądu w terminach między 16 października a 15 kwietnia w godzinach porannych. Istnieje możliwość ekshumacji w innym terminie, ale tylko i wyłącznie ze względów nadzwyczajnych.

Zakład Pogrzebowy Orea posiada doświadczenie i wiedzę w zakresie procesu ekshumacji. Dysponujemy sprzętem, środkami i odpowiednim personelem, który angażujemy w celu jej przeprowadzenia. Po złożeniu przez Państwa dyspozycji na wykonanie ekshumacji, nasi pracownicy zadbają o wszystkie kwestie związane z jej przygotowaniem. Zatroszczymy się o zdobycie niezbędnej dokumentacji oraz podejmiemy się wszelkich ustaleń. Jesteśmy w stanie sami przeprowadzić samodzielnie cały proces ekshumacji przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków ostrożności – nie angażując w to żadnej firmy zewnętrznej.